top of page

 NYTTIG INFORMASJON FOR MUSIKANTER

INSTRUMENTER

Instrumentinformasjon for foreldre

Generelt

Har man ikke instrument selv, får man leie av korpset. Det gjør de fleste.

Instrumentforvaltere

Noen foreldre er instrumentforvaltere. De:
-    deler ut
-    tar imot
-    hjelper med å utføre enkel service og vedlikehold
-    gjennomfører enkle reparasjoner
-    sørger for å få utført profesjonell service eller reparasjon ved behov
Minst én instrumentforvalter treffes som regel på lageret hver tirsdag (ca. kl. 18-20).


Økonomi
Korpset prioriterer å tilby instrumenter av god kvalitet som støtter opp under spillegleden! Korpset eier ca. 130 blåseinstrumenter for anslagsvis 2-3 mill. kr, i tillegg til mye slagverk.


Instrumentleien (kr. 1 000 per år) gjenspeiler ikke verdien på instrumentene, den er mye lavere enn mange innkjøpspriser skulle tilsi. Noen eksempler på innkjøpspriser (minimum):
-    fløyte:                  kr. 10 000
-    klarinett:             kr. 8 000
-    saksofon:             kr. 12 000
-    trompet/kornett: kr. 9 000 / 12 000
-    valthorn:               kr. 28 000
-    baryton/tuba:       kr. 16 000 (liten)
-    trombone:             kr. 18 000 (liten)
-    slagverk (trillebag):         kr. 4 000
Profesjonell service koster gjerne mellom kr. 3 000 (messing) og 5 000 (treblås).


Håndtering
Gjør barna bevisst på at de håndterer en forholdsvis stor verdi som i tillegg er lett å skade eller ødelegge: Treblås har sårbar mekanikk (lett å bøye), messing er av tynt og relativt mykt metall (lett å bulke), og trommeskinn er av nokså tynn plast. Derfor er det veldig viktig å behandle instrumentene varsomt – pass godt på dem!


Oppbevaring
Blåseinstrument skal helst ligge i åpen kasse, slik at det både er noe beskyttet og kan lufte og tørke etter hver spilling, selv om treblås også tørkes med klut etter hver spilling.


Smøring
Ventilene til noen messinginstrumenter kan trenge smøring ukentlig, bøylene sjeldnere. Ellers gjøres smøring veldig sjeldent eller aldri av musikanten selv. Spør gjerne spillelærer for råd.
Smøremidler (ventilolje, bøylefett, korkfett, også tørkeklut m.m.) fås av instrumentforvalter. Riktig bruk skal vises av spillelærer.


Fliser til saksofon og klarinett
Fliser må byttes når de er utslitte. Korpset dekker fliser for musikantene, og de er som regel tilgjengelige på lageret.


Skader, servicebehov eller andre problemer
Instrumentene (også privateide!) er forsikret mot skade så lenge musikanten er medlem av korpset (da er musikanten også medlem av Norges musikkorpsforbund, som sørger for forsikringen). Egenandel pr. skade er kr. 1 000, denne dekkes som hovedregel av korpset.


Ved mistanke om skade eller behov for service
Hør gjerne med spillelærer først, og be ev. spillelærer om å gi beskjed til instrumentforvalter.


Hvis skade er åpenbar, eller for spørsmål
Ta gjerne kontakt direkte med instrumentforvalter:

  • Treblås:     Emil Espe, e.k.s.espe(at)medisin.uio.no, mob. 976 17 447

  • Messing:     Sebastian Eiter, sebastian.eiter(at)gmx.net, mob. 900 81 333

  • Slagverk:     NN     (Bruk én av de ovennevnte, eller meld deg på laget – velkommen! 😊)

bottom of page